Een acteursopleiding. Deel 1: inschrijven voor audities.

14 januari , 2015

Schermafbeelding 2014-05-21 om 17.01.36

Enkele jaren geleden kon je hier mijn zoon’s eerste stappen naar een universitaire opleiding volgen, met de zoektocht naar een kot en een studentenfiets. Nu heb ik een dochter die volgend jaar 18 wordt en dit jaar een belangrijke beslissing moet nemen. “Welke studie kies ik volgend jaar?” En in tegenstelling tot mijn zoon die al vrij vroeg een goed idee had van zijn studierichting, ligt deze keuze voor mijn dochter een heel stuk complexer. Waar ze aanvankelijk vooral aan een universitaire studie dacht, staat ze nu voor haar keuze letterlijk op een tweespalt. Ze volgt al jaren drama en woord aan het conservatorium na de schooluren en is lid van een musical vereniging waarbij ze al voor de derde keer een rol heeft in een musical productie. Tot vorig jaar zagen wij en ook zij dit vooral als een heel boeiende hobby, waarvoor ze zeker wel talent had, en een hobby die ze zeker later verder zou zetten. Tot haar examen woord en drama vorig jaar, in haar voorlaatse jaar aan het conservatorium. Zoals elk jaar gingen ik en mijn man kijken naar haar openbaar examen, omdat we het belangrijk vinden onze kinderen te steunen in al hun exploten. Het is ook altijd leuk de andere leerlingen eens aan het werk te zien, waarbij de ene al meer talent heeft dan de andere en de vooruitgang te zien van je eigen kind. Deze keer werden we door de voorstelling van onze dochter letterlijk van onze sokken geblazen. Na het zeer verdiende applaus, zaten ik en mijn man even helemaal perplex in onze stoel. Mijn dochter had een oerklassiek gedicht van Guido Gezelle op een ontwapenende moderne manier gebracht, en tijdens haar monoloog acteerde ze het psychisch gestoorde personage niet, neen ze ‘was’ dat personage. Na haar examen kwam haar leraar zeggen dat alle juryleden en hijzelf vonden dat ze voor een acteeropleiding moest gaan.

Schermafbeelding 2014-05-21 om 16.50.09

Plots waren de kaarten helemaal anders geschud. Het bracht mijn dochter zelf ook wat aan het wankelen. Ze wist helemaal niet of ze wel actrice wou worden. Ze acteerde doodgraag, had zelden stress om een podium op te stappen, maar er je beroep en leven van maken, dat is toch een beslissing van een heel andere orde. Mijn dochter is dan ook heel realistisch en pragmatisch ingesteld, en zich zeer bewust van het onzekere bestaan van kunstenaars. We hadden er heel wat gesprekken over met haar en besloten dat het deelnemen aan de audities om binnen te raken in één van de scholen verhelderend zou kunnen zijn. Daar zou ze immers te horen krijgen of ze wel talent genoeg had om aan een opleiding te beginnen. Audities doen en beoordeeld worden is een essentieel onderdeel van de opleiding en het beroep van een acteur. Door mee te doen aan de audities zou ze misschien ook beter weten of ze dit soort leven wel wou en hoe ze zich erbij voelde. Dit jaar van audities kon een weg zijn naar de juiste keuze. Maar ze zou eveneens de open lesdagen bijwonen aan de universiteit in Gent om kennis te maken met ander opleidingen. Want indien de audities haar zouden vertellen dat haar toekomst niet op het podium lag, kon ze best een andere opleiding achter de hand hebben. Mijn dochter heeft een breed interesseveld, en meerdere talenten, dus het zou lonen als ze haar andere mogelijkheden ook oplijste. Ze is immers ook zeer geboeid door de sociale sector en het werken met mensen met een beperking.

IMG_0695

Maar eerste en vooral diende ze zich op tijd in te schrijven voor de auditierondes in de verschillende scholen die de opleiding aanbieden. We lazen wat rond op het internet en zochten de verschillende opleidingen op. Ze sprak ook haar leerkrachten op het conservatorium aan met de vraag voor welke scholen ze best auditie kon doen. Haar leerkracht woord raadde haar aan voor verschillende scholen in België en Nederland auditie te doen . Hij had een voorkeur voor de opleidingen in Nederland die deze jaren veel getalenteerde acteurs afleverde. De curricula van de Nederlandse scholen leerde ons dat de opleidingen daar heel erg mee-evolueerden, en verfrissend en nieuw waren in aanpak. De opleiding in Maastricht was zeer ondersteunend voor haar studenten en gekend voor de kwaliteit van de opleiding. Het is dan ook één van de populairste opleidingen van de lage landen. De ligging net over de grens met België trekt daarom ook veel Belgische studenten aan.

maastricht

Uiteindelijk kwamen we tot volgende lijst van opleidingen waar de voorkeur naar uitging: Maastricht, Amsterdam en Utrecht in Nederland, Antwerpen en als laatste Gent in België. Je moet ruim op tijd starten met het uitkijken naar de inschrijvingsdata voor de scholen, voor sommige scholen één jaar voor de start van de opleiding. En voor sommige scholen heb je slechts een venster van enkele dagen of weken waarbinnen je dient in te schrijven. Mis je deze data, dan is het onmogelijk nog in te schrijven voor de audities en kan je alleen wachten tot het volgende jaar! De eerste inschrijving is voor de opleiding van Maastricht. En je hebt slechts enkele dagen om je in te schrijven. Dit jaar liep de inschrijvingsperiode van 1 tot 5 oktober 2014 (voor het schooljaar 2015-2016). Omdat er veel meer aanmeldingen verwacht werden dan dat ze kunnen plaatsen, hebben ze voor deze richtingen (acteur, acteur-performer, performer-regisseur) in de algemene selectiecursus gebruik gemaakt van een lotingprocedure. Dit is het eerste jaar dat men gebruik maakt van een lotingprocedure. Wil je aanmelden voor alléén performen of alléén regie, dan is er geen loting en krijg je onmiddellijk een plekje voor de audities zolang er plaatsen zijn.

Dat plaatste ons onmiddellijk voor een dilemma: inschrijven voor de algemene selectie (daar mijn dochter vooral voor acteur wou gaan), en het risico lopen niet ingeloot te worden of inschrijven voor alleen performer en zo zeker zijn van een plekje voor de auditie? Na heel wat heen en weer gepraat, besluit mijn dochter haar buikgevoel te volgen en in te schrijven voor actuer en de loting af te wachten. Op 1 oktober schrijft ze zich in via een online formulier dat je op de site van de school terug vindt. Je houdt best je identiteitskaart bij de hand en je dient ook een digitale pasfoto op te laden (dus die kan je best ook al op je computer klaarzetten). Eens het formulier ingevuld stuur je het door en krijg je een venster met een bevestigingscode die je goed dient bij te houden, want het is je enige bewijs van inschrijving. Best kan je print-screens maken van het inschrijvingsformulier voor je het doorstuurt en van je bevestigingscode. En dan is het wachten op de mail met het bericht of je wel of niet bent ingeloot… We hoopten heel erg ingeloot te zijn, want je wil toch minstens de kans krijgen om jezelf te tonen in een auditie. Iets later kregen we echter de mail dat mijn dochter niet was ingeloot voor de audities voor Maastricht maar dat ze wel op een wachtlijst stond. Eerste teleurstelling van zonder twijfel nog meer teleurstellingen die zouden volgen dit jaar. Ben je ingeloot voor de auditie dien je 149 euro over te schrijven om te mogen deelnemen aan de eerste ronde. Ben je afgewezen na ronde 1 , krijg je 100 euro terug, wordt je afgewezen na ronde 2, krijg je 40 euro terug. Pas na betaling van het bedrag van 149 euro binnen de betalingstermijn ben je effectief ingeschreven voor de eerste ronde van de auditie.

De selectiedata voor Maastricht:

DEEL 1: 9,10,11,16 of 17 maart 2015
DEEL 2: 23-24 maart, 25-26 maart of 27-27 maart 2015
DEEL 3: 31 maart-1-2 april, of 7-8-9 april 2015
DEEL 4: 15 april 2015

Voor het eerste deel dien je een solopresentatie en een vrije ruimte opdracht voor te bereiden. Naast deze twee opdrachten werk je op de eerste auditie ook met een docent met je solotekst en rond spel en improvisatie.

utrecht

Rond dezelfde periode konden we ons ook al inschrijven voor de audities voor de toneelopleiding in Utrecht. Dit dient te gebeuren via “studielink”. Als buitenlandse student kan je niet inloggen via je DigiD, en dus dien je een gebruikersnaam en wachtwoord aan te vragen waarmee je kan inloggen op de site van studielink. Je dient je persoonlijke gegevens door te geven, een pasfoto op te laden en dan kan je aanduiden voor welke opleiding je kiest, in ons geval: acting. We kregen dan een datum doorgestuurd voor de eerste auditieronde, die op 7 februari zou vallen. Je krijgt de mogelijkheid om deze datum nog te wijzigen indien je niet zou kunnen op deze dag. Voor ons viel deze dag zeer moeilijk en hebben we gevraagd voor een wijziging, en de eerste  auditieronde voor Utrecht werd op zaterdag 21 februari ingepland. Je krijgt een bevestigingsmail van je eerste auditiedag. Via een link naar een webpagina krijg je info voor de betaling en een uitnodiging om het inschrijvingsgeld te betalen voor de audities: 125 euro voor de drie rondes. Indien je niet doorgaat na de eerste ronde betaal je slechts 55 euro, en wordt er 70 euro terug gestort. Ga je niet door na de tweede ronde krijg je niets terug. Je krijgt een link voor de betaling doorgestuurd, doch als Belg kunnen wij niet betalen via het systeem Ideal van Nederland. We hebben daarom direct contact opgenomen via mail met de school en ze hebben ons de bankgegevens doorgestuurd voor een internationale overschrijving. Op de webpagina krijg je ook de voorziene data voor de volgende rondes. Hier zag ik wel dat er een overlap was van 1 dag in de derde ronde in Utrecht met 1 dag in de tweede ronde van Maastricht. Het leek me nog wat vroeg om hierop vooruit te lopen, we zouden dit probleem wel aanpakken als het zich voordeed. Ongeveer drie weken voor de eerste auditiedag zouden we een mail krijgen met de gegevens voor de eerste auditiedag. Halfweg januari, hoewel de betaling al lang was gebeurd hadden we hierrond nog geen mail ontvangen en zonden we zelf een mail om te vragen wanneer we dit konden verwachten. Bleek dat ze halfweg december al een mail met een link naar de gegevens voor de auditieronde hadden doorgestuurd, een mail die mijn dochter blijkbaar uit het oog had verloren. …

amsterdam

Voor de theaterschool Amsterdam liep de inschrijvingsperiode van 1 tot 30 november 2014, via een online formulier. Je dient je persoonsgegevens in te vullen, een pasfoto op te laden en je motivatie om de opleiding te willen volgen, je verwachtingen en voorbeelden waardoor je geïnspireerd bent in te beschrijven. Je dient ook al de titel van je monoloog voor de auditie door te geven. Daar dit formulier heel wat uitgebreider is dan dat voor Maastricht en Utrecht en je je tekst al moet gekozen hebben, deed mijn dochter er bijna de hele maand november over om het formulier helemaal in te vullen. Vooral de zoektocht naar de juiste monoloog nam heel wat tijd in beslag. Eens ingeschreven krijg je wel een bericht dat je nog van tekst mag veranderen, maar dat wisten we niet toen we het formulier invulden. Ze heeft voor het vinden van een monoloog hulp aan haar leerkrachten van het conservatorium gevraagd . Ze vond het immers belangrijk dat ze zich goed voelde bij de tekst van de monoloog en hem ook geloofwaardig kon brengen. Belangrijk is dat je wat achtergrond kent over je monoloog en de schrijver.

Enkele dagen voor de deadline van 30 november 2014, heeft mijn dochter het formulier eindelijk doorgestuurd. Na half december krijg je via mail een datum en uur toegewezen voor de eerste ronde van de auditie die van dinsdag 6 tot vrijdag 9 januari loopt. Op het inschrijvingsformulier mag je wel 1 datum aanduiden waarop je eventueel echt niet aanwezig kan zijn. Ze werd uiteindelijk ingedeeld op woensdag 7 januari van 14u30 tot 15u30. Ze diende dus een dagje weg te blijven uit school. De ouders moesten een briefje schrijven naar school om haar afwezigheid te verantwoorden. Je dient niet vooraf te betalen voor de auditie in Amsterdam, je betaalt 15 euro op de dag van de auditie zelf.

gent

Vanaf begin december kan je je inschrijven voor de artistieke toelatingsproeven voor de opleiding Drama te Gent. Dit gebeurt via de site “webregistratie” van de hoegschool Gent. Ook hier dien je je eerst te registreren zodat je een gebruikersnaam en paswoord krijgt. Je doorloopt dan het inschrijvingsformulier, waarna je een bevestigingsmail ontvangt en je het inschrijvingsbedrag van 10 euro kan overschrijven om tot de audities te worden toegelaten. Je kan kiezen voor de sessies in februari of in juni.

antwerpen

Vanaf half januari kan je je uiteindelijk ook inschrijven voor de toelatingsproeven voor de opleiding drama aan het conservatorium te Antwerpen. De eerste reeks toelatingsproeven vinden plaats tijdens de paasvakantie, de tweede sessies eind juni-begin juli, de derde sessies eind augustus . De inschrijving kost 40 euro.

En dan halfweg december gebeurde wat we niet meer verwachtten: mijn dochter kreeg een mail dat ze van de wachtlijst was geraakt en toch kon deelnemen aan de audities in Maastricht, met een eerste ronde op maandag 16 maart, te bevestigen door het betalen van het inschrijvingsgeld van 149 euro. Hoera!! Dit was echt fantastisch nieuws, de kers op de taart en een prachtige start van haar kerstvakantie. Je dient dus niet te wanhopen als je aanvankelijk niet bent ingeloot voor Maastricht, maar schrijf je wel zo vroeg mogelijk in, misschien maakt dat je kansen als je op de wachtlijst komt toch iets groter. We betaalden het inschrijvingsgeld bijna onmiddellijk. Je kreeg onmiddellijk alle data voor alle delen van de selectierondes (4 delen!). Eerst 1 dag op 16 maart, dan twee dagen op 25 en 26 maart, het derde deel was 7,8 en 9 april en deel vier was op 15 april. Je kan altijd nog meedelen indien er een dag bij is waarop je echt niet kan. Eenmaal het bedrag betaald krijg je een bevestigingsmail van je betaling met een link naar de thuiswerkopdrachten die aan de selecties zijn verbonden. Die mail krijg je heel snel na je betaling. Gedurende de eerste twee delen doe je mee voor alle richtingen, en pas als je doormag naar deel drie vindt een opsplitsing plaats en doe je mee voor één van de richtingen. Na deel 3 volgt de uitslag  over je toelating tot de opleiding, deel 4 is geen selectieronde meer, maar je dient wel deel te nemen om je toelating definitief te maken.

Een hele boterham dus die inschrijvingen voor de toelatingsproeven voor de theateropleidingen-opleiding drama-opleiding acting. Iedere school benoemt zijn opleiding ook anders. Belangrijk om te weten is dat je er echt vroeg moet aan beginnen. Eigenlijk moet je een jaar voor je eigenlijke studie starten met opzoeken en inschrijven, gevolgd door betalingen en de eerste auditierondes.

3 thoughts on “Een acteursopleiding. Deel 1: inschrijven voor audities.

  1. Wat een uitgebreide blogs over de toneelscholen waar ik veel van kan leren. Ik vroeg me af of u weet hoe de toneelscholen in België zijn/wat hun focus is en hoe en of ze verschillen van de Nederlandse.

    • Ik heb helaas weinig ervaring met de Belgische toneelscholen. Er zijn wel veel minder studenten voor de audities voor de Belgische toneelscholen in vergelijking met Nederland. Toch zijn er ook steeds meer Nederlandse studenten die hun weg vinden naar de Belgische toneelopleidingen. De kost van de opleiding ligt namelijk lager in België. Wel is het zo dat waar vroeger de toneelschool in Antwerpen beschouwd werd als de beste toneelschool in België, dit al jaren niet meer zo is en het vooral de toneelscholen van Brussel (Ritcs) en de toneelschool in Gent (KASK) zijn die een gedegen opleiding bieden. De begeleiding van de studenten is ook iets anders in Nederland dan in België, er is een iets sterkere persoonlijke begeleiding in Nederland, met nadruk op het motiverende, in België zijn kunstscholen vaak iets minder sterk in de persoonlijke begeleiding van hun leerlingen, maar dat is ook iets dat evolueert. Ook in Nederland is er een verschuiving binnen de toneelscholen. Zo is Maastricht iets gedaald in aanzien en is bijvoorbeeld de opleiding in Arnhem zich zeer sterk aan het ontwikkelen. In Amsterdam is er dan weer een hele vernieuwing van de opleiding de laatste drie jaar, sinds er een nieuw artistiek directeur is aangesteld voor de ATKA opleiding. Het zal nog moeten blijken of die nieuwe aanpak ook goed werkt.

      • Dankuwel voor de uitgebreide toelichting :)! Geeft mij een idee van waar ik naast de Nederlandse scholen eventueel in België auditie zou willen doen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s